Thành phần nên tham dự các học quản lý dự án tại Hà Giang

– Các Thành phần hãy tham dự ngay lớp học quản lý dự án mới mới nhất: Cán bộ thuộc các ban quản lý dự án; các Cán bộ thực hiện điều hành các doanh nghiệp hoạt động xây dựng; cán bộ làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư,… đạt trình độ học vấn từ trung cấp trở lên trong các lĩnh vực có liên quan tới hoạt động xây dựng, và các cá nhân khác có nhu cầu cập nhật thêm kiến thức hiện nay để làm việc.
Tìm hiểu thêm: Học quản lý dự án tại TP HCM

học quản lý dự án tại phú thọ
– Các Lớp học bồi dưỡng kiến thức quản lý dự án năm 2016 cho học viên nắm vững mọi quy trình, trình tự thực hiện quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng hiện hành, cách thức quản lý về tiến độ công trình hiện nay,  quản lý về chi phí, vật tư, thanh quyết toán hợp đồng của dự án, chất lượng, an toàn của dự án, thanh quyết toán vốn đầu tư…

Quản lý dự án, lớp học quản lý dự án, cấp chứng chỉ quản lý dự án XD
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Add: số 1, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline tư vấn và đăng ký học: 0985-085-440
Email: lophocxaydung@yahoo.com.vn
Yahoo: lophocxaydung

error: Content is protected !!