Học quản lý dự án tại các Tỉnh

Lịch khai giảng khóa học quản lý dự án tại các tỉnh, thành phố khác, cấp chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thành phần nên tham dự các học quản lý dự án tại Hà Giang

– Các Thành phần hãy tham dự ngay lớp học quản lý dự án mới mới nhất: Cán bộ thuộc các ban quản lý dự án; các Cán bộ thực hiện điều hành các doanh nghiệp hoạt động xây dựng; cán bộ làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư,… đạt trình độ học […]

Quản lý dự án, lớp học quản lý dự án, cấp chứng chỉ quản lý dự án XD
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Add: số 1, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline tư vấn và đăng ký học: 0985-085-440
Email: lophocxaydung@yahoo.com.vn
Yahoo: lophocxaydung

error: Content is protected !!